دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

آیا سب دشمنان دین جایز است یا خیر؟

سلام
آیا سب دشمنان دین جایز است یا خیر؟

بسمه تعالی

گفته شده که حضرت مولی ارواحنا فداه فرمودند أصحاب آن شخص را سبّ نکنید، ولی بیان اعمال و افعال باطل آنان را بفرمائید.

تاریخ: [۱۳۹۹/۸/۲۰]     بازدید: [619]

ارسال سوال