دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

آیا اعمال حج در قسمت توسعه یافته اشکال دارد؟

سلام
مسجدالحرام در طول تاریخ توسعه یافته است و حتی مقام ابراهیم نیز جا به جا شده. آیا اعمال حج در قسمت توسعه یافته اشکال دارد؟
متشکر

بسمه تعالی

در مقام ابراهیم علیه السلام از أئمه علیهم السلام ترتیب آثار بر آن وارد شده، بقیه موارد هم اگر هنوز أصل آن محفوظ است، با مراعات آن جهات مانعی ندارد.

تاریخ: [۱۳۹۹/۸/۲۰]     بازدید: [483]

ارسال سوال