دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

دستور کامل زیارت عاشورا را بیان بفرمایند

سلام علیکم
با آرزوی صحت و سلامتی برای حضرت آیت الله مددی
خواهشمندم دستور کامل زیارت عاشورا را حضرت استاد آیت الله مددی بیان بفرمایند

بسمه تعالی شأنه

از مجموعه ی روایات در مجموعه ی مصادر می توان اینگونه استظهار کرد:

اولاً: زیارت ششم أمیر المؤمنین علیه السلام (به حسب شماره ی مفاتیح الجنان).

ثانیاً: نماز زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام.

ثالثاً: زیارت مختصر حضرت سید الشهداء علیه السلام با لعن شدید بر أعدای آن حضرت علیه السلام.

رابعاً: دو رکعت نماز زیارت حضرت علیه السلام.

خامساً: صد تکبیر بعد از نماز.

سادساً: زیارت معروف عاشوراء با صد لعن و صد سلام.

سابعاً: دو رکعت نماز زیارت.

ثامناً: دعای معروف به دعاء علقمه.

تاریخ: [۱۳۹۹/۷/۱۹]     بازدید: [642]

ارسال سوال