دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۲)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

بنا بر حکم فقهی اراضی مفتوح عنوة

سلام علیکم
1بنا بر حکم فقهی اراضی مفتوح عنوة حکم فقهی اراضی عراق من جمله کربلا و نجف چه می باشد؟ هم از حیث خرید و فروش هم از حیث مالکیت
2آیا ایران (حتی بخشهایی از ایران) از اراضی مفتوح عنوة است؟ درصورت بودن کجاهای آن

بسم الله الرحمن الرحیم

قدر مسلّم از اراضی مفتوحه عنوة همان عراق است، که حدود آن از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب مشخص شده است. شواهد قطعی تاریخی نشان می­دهد که قرنهاست، با این زمینها آن معامله­ی اوّلیّه یعنی أخذ خراج و... نمی­شود. تفصیل بیشتر در أبحاث فقهی آن بیان شده است.

تاریخ: [۱۳۹۷/۱۰/۴]     بازدید: [1544]

ارسال سوال