دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۲)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

تاریخ آغاز گرفتن خمس

سلام
می‌خواستم بدونم گرفتن خمس به روش های امروزی از چه زمانی باب شده و چه کسی این روش را بنیان گذاشت

بسم الله الرحمن الرحیم

«خمس» به أشکال مختلف در طول تاریخ وجود داشته است. در اسلام خمس از سال دوم هجرت از «غنائم» گرفته شده، و خود پیامبر صلی الله علیه وآله بر «رِکاز»، یعنی: «مال ثابت» خمس قرار داده اند. علمای اسلام این را گاهی به معنای «معدن» و گاهی به معنای «گنج» گرفته اند. در مکتب اهل بیت علیهم السلام به هر دو معنی آمده به اضافه ی درآمدی که در طی یک سال به دست می آید و مصرف نمیشود. این مطلب به شکل رسمی امروزی از امام صادق علیه السلام اجرا شده. از زمان امامان سابق شواهدی در دست هست، اما از زمان ایشان تا الآن قطعی است.

تاریخ: [۱۳۹۷/۱۰/۴]     بازدید: [1558]

ارسال سوال