دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

بر میت زن و یا دو نفر آیا منزول بهاوبهما گفت؟

سلام علیکم
در نماز بر میت زن و یا دو نفر آیا باید خیر منزول بها و بهما گفت؟ یا منزول به تغییر نمی کند؟

بسم الله الرحمن الرحیم

تغییری نمی کند.

تاریخ: [۱۳۹۷/۱۰/۴]     بازدید: [469]

ارسال سوال