دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ فقه

ابواب العبادات

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة

کتاب الصوم

کتاب الحج و العمرة

کتاب الزکاة

کتاب الخمس

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات

ابواب العقود

کتاب النکاح

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه

الأفعال المحرمة

فلسفه فقه

القواعد الفقهية

تاریخ فقه

فقه الأخلاق

■ علوم الحدیث

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث

فقه الحدیث

دعا و زیارات

■ اصول فقه

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ

تاریخ اسلام

تاریخ تشیع

■ امور عامه

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام

ملل و نحل

عنوان «باب نادر» در کتب روایی

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرانقدر

عنوان «باب نادر» در کتب روایی مانند کافی آیا نشانه شاذ بودن روایت است (و در نتیجه از اعتبار آنان کاسته می شود) یا خصوصیت خاص دیگری مد نظر بوده است؟ چرا برای این روایات باب مجزا در نظر گرفته نشده حال آنکه بسیاری از ابواب کتاب کافی تک روایتی بوده و عنوان نادر را ندارند.
با تشکر

بسم الله الرحمن الرحیم

ظاهراً عنوان «نوادر» یا «باب نادر» و یا عناوینی از این قبیل در کتاب کافی و من لا یحضره الفقیه وسایر کتب، اشاره به اشکالی در مورد آن روایات دارد. تفصیل بحث در مباحث اختصاصی.

تاریخ: [۱۳۹۷/۱۰/۴]     بازدید: [2007]

ارسال سوال