دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

روايت فراواني در مذمت تصوير وجود دارد

سلام عليكم
روايت فراواني در مذمت تصوير وعذاب مصورين وجود دارد
ايا عكس گرفتن با موبايل يا دوربين تصوير كشيدن است ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

مشهور بین علماء  متأخّر ما صدق تصویر بر اینها نمی­ کند.

تاریخ: [۱۳۹۷/۱۰/۳]     بازدید: [984]

ارسال سوال