دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

آیاقیام هنگام شنیدن(قائم)دلیل وجود دارد؟

با عرض سلام و ادب
1- در خصوص قیام هنگام شنیدن لقب مخصوص حضرت حجت(قائم) دلیل معتبری وجود دارد؟
2- آیا نسبت به بقیه اسامی و القاب ایشان نیز مستحب است؟
3- اگر دلیل معتبر نیست از باب تسامح در ادله مورد پذیرش است؟

بسم الله الرحمن الرحیم

روایتی در عیون أخبار الرضا× از آن حضرت نقل شده که در وقت شنیدن لقب مبارک «قائم» بلند شدند و دست راست را بر فرق مبارک گذاشتند. سیره­ی قطعیه­ی بین متدینین همین است. احتیاجی به مبنای تسامح در ادلّه­ی سنن نیست.

تاریخ: [۱۳۹۷/۱۰/۱]     بازدید: [376]

ارسال سوال