دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

معنای جغرافیای حدیث

جغرافیای حدیث به چه معناست؟

بسمه تعالی

بررسی مکان صدور حدیث ، را اصطلاحاً جغرافیای حدیث می توان نامید . در درجه اول شهری که در آن حدیث ابتداً نقل شده ، و بعد شهر راوی دوم و سوم و...را بررسی کردن ، طبیعتاً ابتدا باید تصور روشنی از خود شهرها برای شناختن این نکات داشت .

تفصیل مطلب و شواهد آن فرصت مفصل می طلبد.

تاریخ: [۱۳۹۶/۱۱/۲۴]     بازدید: [1260]

ارسال سوال