دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

به کار گیری قاعده نفی عسر وحرج در سقط جنین

دختری باردار شده (از حلال یا حرام) اما به علت مشکلات اجتماعی/اقتصادی و یا تبعات حیثیتی که این بارداری برای او در جامعه خواهد داشت دچار عسر و حرج شدید شده تاحدی که به فکر فرار از خانه و یا خودکشی و مانند آن افتاده. آیا میتوان قاعده نفی حرج را بر این مورد تطبیق داد که گفته شود سقط جنین در این فرض مجاز است؟

بسمه تعالی

اگر دوران امر بین جان مادر وجان فرزند (جنین) شود جان مادر مقدم است.

تاریخ: [۱۳۹۵/۱۰/۲۹]     بازدید: [2586]

ارسال سوال