دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

خوردن نوشابه های انرژی‌زا

سلام علیکم
1) خوردن نوشابه های انرژی زا که گفته می شود حاوی منی بعض حیوانات است جایز است یا نه ؟
2) و در صورتیکه حرام باشد خرید و فروش آن چه حکمی دارد ؟
3) در صورت عدم جواز خرید وفروش چنانچه نسبت به حرمت خرید وفروش جاهل بوده و سرمایه ای از آن به دست آورده باشد حکم این سرمایه چیست ؟

بسمه تعالی

اگر استحاله یا انقلاب پیدا کرد ظاهراً اشکالی ندارد.

تاریخ: [۱۳۹۵/۱۰/۲۹]     بازدید: [3405]

ارسال سوال