دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

برهان علیّت در معارف دینی

بسمه تعالی
محضر مبارک آیت الله مددی دام ظلّه سلام علیکم. آیا برهان علیّت در بحث اثبات وجود خدا مورد تائید آیات و روایات و معارف شیعه می باشد یا خیر؟ چرا؟ چون شنیده ام عده ای از متکلمین شیعه حال حاضر به این برهان یعنی برهان علّیت اشکال وارد کردند.

بسمه تعالی

شواهد فراوانی بر تایید برهانی علیت در اثبات صانع در دست داریم. بله، با اعتماد به این برهان فقط شاید نتوان به آن معرفة الله مکتب وحی رسید. 

تاریخ: [۱۳۹۵/۱۰/۲۹]     بازدید: [2206]

ارسال سوال