دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

ازدواج همجنس گرایان

با سلام محضر استاد گرامی
در میان روشنفکران اسلامی در غرب مشهور شده است که اگر بتوان از دیدگاه علمِ نوین «دلیل قطعی» برای آن یافت که همجنسگرایان به دلیل کیفیت «خلقت» متفاوت «جنس دیگری» از انسان هستند، آنگاه می‌توان حکم ازدواج بین آنها را از دیدگاه شریعت اسلامی«مشروع» دانست. آیا می‌توان ادعا کرد نوع انسان از دیدگاه فقه اسلامی فقط و فقط منحصر در دو جنس زن و مرد است تا مبتنی بر آن ازدواج همجنسگرایان را رد کرد؟
پرسش دقیق‌تر آن است که ملاک فقهی برای تقسیم نوع انسان به این دو جنس چیست و از میان منابع مشهور برای استنباط حکم فقهی یعنی عقل، نقل، اجماع و سنت کدامیک در این مورد حجت هستند؟

بسمه تعالی

البته اگر مقدمات مذکور تمام باشد ، باز نتیجه ی آن ازدواج این افراد نیست ، ولی به هر حال تقسیم به دو نوع ، وتعیین روابط میان آنها ، جزء مسلمات کلیه ی شرایع الهی است ، و اختصاص به شریعت مقدسه ی اسلام ندارد. البته افرادی که دارای یک نوع (و در هر درجه ای فرض شود) شذوذ جنسی می باشد ، باید خود را علاج کنند تا گرفتار وسوسه ها ی شیطان نشوند.

تاریخ: [۱۳۹۵/۱۰/۲۹]     بازدید: [3326]

ارسال سوال