دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۲)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

نقد کلام ابن تیمیه در روش سجود شیعه

سلام علیکم
ابن تیمیه در منهاج در مقام توهین به شیعه و مقایسه ی آنها با یهود عباراتی را در مورد روش سجده ی شیعیان از شعبی نقل می کند: اليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع وكذلك الرافضة.
آیا در قرون اولیه، شیعه روش خاصی در سجده داشته؟ و اصولا این عبارات به چه روشی توسط شیعه اشاره می کند؟

با تشکر

بسمه تعالی

ظاهراً از اکاذیب است که در طول تاریخ به شیعه نسبت داده اند.

تاریخ: [۱۳۹۵/۱۰/۲۹]     بازدید: [2291]

ارسال سوال