دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

عدم اطلاع بایع از افزایش قیمت ملک خویش در آینده

به نام خدا
با سلام محضر استاد عالیقدر
شخصی می خواهد خانه اش را به قیمتی به من بفروشد و من اطلاع قطعی دارم که به زودی به دلیل طرحی که در آن منطقه اجرا می شود قیمت آن خانه بسیار بالا می رود اما صاحب خانه از آن بی خبر است و اگر خبردار شود قطعا راضی به فروش خانه اش به این قیمت نمی شود.
1. آیا این معامله صحیح است؟
2. آیا واجب است که به وی اطلاع بدهم قیمت خانه اش به زودی بالا می رود؟
3. اگر واجب باشد به وی بگویم ولی نگویم آیا غیر از گناهی که مرتکب شده ام معامله ام نیز باطل است و تصرف در آن خانه بر من حرام است؟

بسمه تعالی

اگر خانه در حال حاضر قیمتی بالاتر از قیمت تصوری مالک بحسب عرف عام دارد ،اطلاع ندادن به او غبن محسوب می شود ، ودر صورت علم مالک (بعد از فروش) خیار غبن خواهد داشت. والله العالم.

تاریخ: [۱۳۹۵/۱۰/۲۹]     بازدید: [1908]

ارسال سوال