دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ فقه

ابواب العبادات

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة

کتاب الصوم

کتاب الحج و العمرة

کتاب الزکاة

کتاب الخمس

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات

ابواب العقود

کتاب النکاح

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه

الأفعال المحرمة

فلسفه فقه

القواعد الفقهية

تاریخ فقه

فقه الأخلاق

■ علوم الحدیث

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث

فقه الحدیث

دعا و زیارات

■ اصول فقه

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ

تاریخ اسلام

تاریخ تشیع

■ امور عامه

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام

ملل و نحل

محمد بن سنان، معلی بن خنیس و خط غلو سیاسی

بسمه تعالی
با عرض سلام وادب
در ترجمه محمد بن سنان و معلی بن خنیس و ... آنها را جزو خط علو می دانید آنهم غلو سیاسی نه غلو اعتقادی و عملی.
وفرموده اید اینها در مبانی حدیث ضعیف اند مثلا به وجاده اکتفا میکردند.
حالا سؤال جدی اینجاست که چه رابطه ی منطقی بین نگاه خاص آنها به جایگاه امام (ع) و تسامح و تساهل آنها نسبت به مبانی حدیثی است؟
آیا نمیتواند از قضایای اتفاقیه باشد؟ که محمد بن سنان مبانی حدیثی اش ضعیف است و اتفاقا جزو خط غلو است؟
با تشکر از محبت حضرتعالی.

بسمه تعالی

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

هیچگونه تعذری بین اعتقاد آنان با ضعف مبانی حدیثی نیست ولی چنین بنظر میرسدکه گروهی که دارای چنان عقایدی بوده اند غالباً در مباحث علمی نقاط ضعف فراوان داشته اند والتفصیل موکول الی محله.

تاریخ: [۱۳۹۵/۵/۴]     بازدید: [4383]

ارسال سوال