دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

بازکردن حنک عمامه

سلام، نظر حضرت استاد دام عزّه درباره باز کردن حنک عمامه در نماز و غیر نماز چیست؟ لطفاً توضیحی پیرامون ذکر شده اند، بیان کنید. آیا بنابر استحباب باز کردن حنک، باز نکردن آن مکروه است؟ (با توجه به این که سوال کنندگان جمعی از روحانیان هستند، لطفاة توضیح مستوفی بیان بفرمایید)

بسمه تعالی

توضیح مستوفی در این مختصر بسیار مشکل است. از مجموعه روایات ـ با قطع نظر از سند و مصدر ـ بلکه شواهد تاریخی، می توان رجحان «تحت الحنک» یعني طرف عمامه را زیر «حنک» قرار دهد، استفاده کرد.

تاریخ: [۱۳۹۴/۱۲/۱۲]     بازدید: [3001]

ارسال سوال