دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۲)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

روزه روز عاشورا

با سلام وعرض تسلیت ایام
یک روایت از علامه شعرانی شنیدم مبنی بر اینکه روزه در روز عاشوراء وارد است واز طرف دیگر عده ای معتقد به مکروه بودن آن هستند ؟کدامیک صحیح است با ذکر آدرس وسند

بسمه تعالی

درباره ی عاشوراء روایات مختلفی داریم ووجوهی برای جمع بین آنها بیان شده است. به کتب فراوانی در این باره می توان رجوع نمود. البته عاشورائی که پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه واله وسلم روزه گرفتند وبآن عاشورای یهودی نیز می گویند غیر از عاشورائی است که فعلاً می شناسیم .علاوه بر آن یهود از بعد از زوال نهم روزه می گرفتند با کیفیات خاص تا غروب روز دهم یعنی در حقیقت نصف تاسوعاء وتمام عاشوراء را روزه می گرفتند .والتفصیل موکول الی محله

تاریخ: [۱۳۹۴/۱۰/۱۲]     بازدید: [3270]

ارسال سوال