دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

احرام قبل از میقات با نذر

آیا احرام قبل از مواقیت با نذر جایز است؟
خیر جایز نیست و ادلة آن را ما در جای خودش تبیین کرده‌ایم.
تاریخ: [۱۳۹۴/۱۰/۴]     بازدید: [1998]

ارسال سوال