دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

قضای حج از طرف میت

اگر کسی مستطیع شد و حج تمتع را به جا نیاورد و فوت کرد آيا قضای حج از طرف او واجب است؟ هزینة حج از اصل مال او برداشته می‌شود یا از ثلث مال؟
جواب:
قضای حج از طرف او واجب است و هزینة آن هم از اصل مال برداشته می‌شود.
تاریخ: [۱۳۹۴/۹/۲۴]     بازدید: [2201]

ارسال سوال