ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ فقه

ابواب العبادات

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة

کتاب الصوم

کتاب الحج و العمرة

کتاب الزکاة

کتاب الخمس

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات

ابواب العقود

کتاب النکاح

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه

الأفعال المحرمة

فلسفه فقه

القواعد الفقهية

تاریخ فقه

فقه الأخلاق

■ علوم الحدیث

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث

فقه الحدیث

دعا و زیارات

■ اصول فقه

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ

تاریخ اسلام

تاریخ تشیع

■ امور عامه

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام

ملل و نحل

قضای مطلق نذر

آیا قضای نذر واجب است؟
به نظر ما هرچه نذر کرد و انجام نداد طبق قاعده باید آن را قضا کند؛ چون با خواندن صیغة نذر لله علی أن أفعل کذا، آن عمل ملک خدا می‌شود زیرا لام و علی مفید ملکیت است. و از نظر شواهد تاریخی در ذهن انسان جاهلی قبل از اسلام هم از نذر، ملک می‌فهمیدند؛ زیرا قرآن کریم می‌فرماید: «و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث و الأنعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا»[1]، در اینجا هم کلمة لام و هم کلمة شرکائنا مفید ملکیت هستند. این مطلب را المفصل فی تاریخ العرب دکتر جواد علی هم نوشته است و حرفش درست است. البته آقای خویی در نذر قائل به ملکیت نیست بلکه قائل به مجرد تکلیف است لذا فقط در خصوص نذر روزه که دلیل خاص دارد که اگر نگرفت باید قضا کند، این مطلب را پذیرفته است ولی به نظر ما این مطلب اختصاص به روزه ندارد و در همة نذرها جاری می‌شود.


[1]. (انعام: 136)

تاریخ: [۱۳۹۴/۹/۲۴]     بازدید: [3839]

ارسال سوال