دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

کتاب مشارق انوار الیقین

محضر حضرت استاد سلام علیکم
نظر حضرت عالی در مورد کتاب مشارق انوار الیقین وخطبه ی افتخار درآن چیست؟

بسمه تعالی

مراجعه به خود کتاب خط فکری مؤلف را روشن می کند.

تاریخ: [۱۳۹۴/۸/۵]     بازدید: [2789]

ارسال سوال