دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

بحث از وجوب که یک حکم تکلیفی است آیا بحث اصولی است یا فقهی؟

مرحوم شیخ انصاری در خاتمه برائت بحثی را در مورد اصل وجوب فحص مطرح می کنند سؤال این است که بحث از وجوب که یک حکم تکلیفی است آیا بحث اصولی است یا فقهی؟

بسمه تعالی

مراد شرط رجوع به اصول عملیه است ، که در شبهات حکمیه نیاز به فحص دارد ولی در شبهات موضوعیه احتیاج به آن نیست.

تاریخ: [۱۳۹۴/۸/۴]     بازدید: [2150]

ارسال سوال