دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

در چه سالی مبانی واساس درس خارج خود را گفته اید؟

سلام علیکم
قصد دارم یک دوره فایل های دروس خارج فقه واصول حضرت عالی را گوش دهم ومباحثه نماییم از انجایی که نمیدانم به چه ترتیبی واز چه سالی شروع نماییم ودر چه سالی مبانی واساس درس خارج خود را گفته اید لطف بفرمایید ترتیبی را برای خارج اصول وفقه پیشنهاد دهید تا بر اساس سال پیشنهادی کار را آغاز نمایم

بسمه تعالی

ظاهراً از ابتدای دوره اصول و اول مکاسب محرمه ان شاء الله نافع باشد.

تاریخ: [۱۳۹۴/۸/۴]     بازدید: [3065]

ارسال سوال