دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

میزان اعتبار کتاب المواعظ العددیه

سلام علیکم
میزان اعتبار کتاب المواعظ العددیه برای جناب سید ابن قاسم عاملی چقدر و در قرن چند است؟
بعضاً درآن احادیثي دیده می شود که در جای دیگر نیست نوع تعامل با این کتاب به چگونه باید باشد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در این گونه کتابها، مصادر آنها مورد بررسی قرار می گیرد. 

تاریخ: [۱۳۹۴/۷/۸]     بازدید: [2974]

ارسال سوال