دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

وجه جمع عزاداری بر اهل بیت ع و ادلة صبر

با سلام و ادب محضر مبارک حضرت آیت الله مددی
استاد گرانقدر ما چند سوال مهم درباره ی صبر و اقامه ی شعائر حسینی علیه السلام دارم که خواهشمندیم پاسخ آن را مبذول فرمایید.
این سوالات سوالات تعداد زیادی از افراد است لذا اهمیت زیادی دارد.
استاد گرانقدر احتراماً طبیعت سوال پاسخ استدلالی و تفصیلی می طلبد لذا با نهایت معذرت خواهشمندیم پاسخ استدلالی و تفصیلی را بیان فرمایید.
1 ـ ا ستاد گرانقدر آیا عزاداری بر اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام با وجود نص صریح قرآن بر لزوم صبر و تعداد بیشمار روایات صبر در مصیبت در تضاد نیست؟
2 ـ چگونه می توان آیات و روایات صحیح مبتنی بر صبر در مصیبت را با عزاداری جمع کرد؟
3 ـ اگر در پاسخ بیان شود که مصیبت اهل بیت علیهم السلام استثنا از صبر است دلیل آن چیست؟ خواهشمندیم به تفصیل بیان فرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

کتابهای متعددی در این موضوع نگاشته شده که برای جواب تفصیلی به آنها مراجعه شود.

از درگاه حضرت حق مسألت دارم که توفیق این کار را به بنده نیز عنایت فرماید. 

تاریخ: [۱۳۹۴/۳/۴]     بازدید: [2925]

ارسال سوال