دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۲۴)
ابواب العبادات (۹)

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة (۲)
کتاب الصوم (۶)
کتاب الحج و العمرة (۲)

کتاب الزکاة

کتاب الخمس (۲)

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات (۸)
ابواب العقود (۲)
کتاب النکاح (۳)

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها (۱)

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه (۷)
الأفعال المحرمة (۱)
فلسفه فقه (۲)
القواعد الفقهية (۲)
تاریخ فقه (۳)
فقه الأخلاق (۱)
■ علوم الحدیث (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث (۱۳)
فقه الحدیث (۱)
دعا و زیارات (۳)
■ اصول فقه (۴)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ (۴)
■ امور عامه (۱۰)
■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

ملل و نحل

سند روایت لیلة الرغائب

خدمت حضرت استاد عرض ادب واحترام دارم
چه انگیزه ای برای جعل کردن روایت لیلة الرغائب وجود دارد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم به جعل در روایات ، و یا جعّال ، وضاع ، کذاب و... در رجال آسان نیست ، وبه اصطلاح کار ائمه شأن است.

ابن الجوزی در کتاب الموضوعات ، روایات فراوانی را موضوع می داند که بسیاری از علماء آنها را ضعیف می دانستند.

موضوع روایت لیلة الرغائب را ابن الجوزی در همین کتاب جزء موضوعات آورده ، وبا همان سند در بعض کتب ادعیه ، آورده شده است ولی نمی توان با اعتماد به کلام ابن الجوزی آن را موضوع دانست

مرحوم علامه حلّی در منهاج الصلاح آن را از عمرو بن شمر ،عن جابر آورده است ،که اصطلاحاَ این سند ضعیف است والتفصیل موکول الی محله.

تاریخ: [۱۳۹۴/۲/۹]     بازدید: [6011]

ارسال سوال