دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

شهادت ثالثه در اذان

بسمه تعالی
آیا نگفتن شهادت ثالثه در اذان خدشه ای وارد می کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم

فعلا شهادت ثالثه رمز تشیع محسوب می شود.

تاریخ: [۱۳۹۴/۱/۲۵]     بازدید: [2521]

ارسال سوال