دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

تبیین عقلی ـ قانونی بیانات حقوقی یا نیمه حقوقی در قرآن

سلام استاد عزیز به نظر شما این مطلب درست هست که: هر بیان حقوقی یا نیمه حقوقی در قرآن، تبیینی عقلی ـ قانونی دارد. برای فهم دقیق این تبیین باید زمینه اجتماعی ـ تاریخی سخن را دریافت... فقهاط سنتی گر چه در پی شناخت تبیین عقلانی از موضوعات بوده اند اما جمود فقهی شان باعث می شود تا تصور کنند که حتی اگر حکمی برای موقعیتی خالص صادر شده باشد، باید اعتباری جهانی داشته باشد. لطفا جواب دهید ممنون. ... مشاهده پاسخ

هدف از تشریع دیه

هدف از تشریع دیه در اسلام چه بوده است؟ ... مشاهده پاسخ

ارسال سوال