دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۲۴)
ابواب العبادات (۹)

کتاب الصلاة

کتاب الطهارة (۲)
کتاب الصوم (۶)
کتاب الحج و العمرة (۲)

کتاب الزکاة

کتاب الخمس (۲)

کتاب الجهاد

کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

أبواب المعاملات (۸)
ابواب العقود (۲)
کتاب النکاح (۳)

الأبواب الإقتصادية

ابواب الإیقاعات

کتاب الطلاق و ما یناسبها (۱)

کتاب الإقرار

کتاب الجعالة

کتاب الأیمان و النذور

أبواب الأحکام

کتاب الصید و الذباحة

کتاب الأطعمة و الأشربة

کتاب الغصب

کتاب الشفعة

کتاب إحیاء الموات

کتاب اللقطة

کتاب الإرث

کتاب القضاء

مسائل مستحدثه (۷)
الأفعال المحرمة (۱)
فلسفه فقه (۲)
القواعد الفقهية (۲)
تاریخ فقه (۳)
فقه الأخلاق (۱)
■ علوم الحدیث (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

حدیث (۱۳)
فقه الحدیث (۱)
دعا و زیارات (۳)
■ اصول فقه (۴)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ تاریخ (۴)
■ امور عامه (۱۰)
■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

ملل و نحل

اعتبار حق چاپ

با سلام
ایا شما حق چاپ را لازم الاتباع می دانید؟
در صورتی که شخص دیگری از یک کتاب کپی بگیرد و ما از ان کپی استفاده کنیم مجاز است؟
... مشاهده پاسخ

روايت فراواني در مذمت تصوير وجود دارد

سلام عليكم
روايت فراواني در مذمت تصوير وعذاب مصورين وجود دارد
ايا عكس گرفتن با موبايل يا دوربين تصوير كشيدن است ؟
... مشاهده پاسخ

خوردن نوشابه های انرژی‌زا

سلام علیکم
1) خوردن نوشابه های انرژی زا که گفته می شود حاوی منی بعض حیوانات است جایز است یا نه ؟
2) و در صورتیکه حرام باشد خرید و فروش آن چه حکمی دارد ؟
3) در صورت عدم جواز خرید وفروش چنانچه نسبت به حرمت خرید وفروش جاهل بوده و سرمایه ای از آن به دست آورده باشد حکم این سرمایه چیست ؟
... مشاهده پاسخ

ازدواج همجنس گرایان

با سلام محضر استاد گرامی
در میان روشنفکران اسلامی در غرب مشهور شده است که اگر بتوان از دیدگاه علمِ نوین «دلیل قطعی» برای آن یافت که همجنسگرایان به دلیل کیفیت «خلقت» متفاوت «جنس دیگری» از انسان هستند، آنگاه می‌توان حکم ازدواج بین آنها را از دیدگاه شریعت اسلامی«مشروع» دانست. آیا می‌توان ادعا کرد نوع انسان از دیدگاه فقه اسلامی فقط و فقط منحصر در دو جنس زن و مرد است تا مبتنی بر آن ازدواج همجنسگرایان را رد کرد؟
پرسش دقیق‌تر آن است که ملاک فقهی برای تقسیم نوع انسان به این دو جنس چیست و از میان منابع مشهور برای استنباط حکم فقهی یعنی عقل، نقل، اجماع و سنت کدامیک در این مورد حجت هستند؟ ... مشاهده پاسخ

کشته‌شدگان حادثه منا

به نظر حضرتعالی آیا به کشته‌شدگان حادثة منا دیه تعلق می‌گیرد و در صورت تعلق دیه، دیة آنان بر عهدة کیست؟ ... مشاهده پاسخ

ارسال سوال