فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 92-1391 » خارج فقه 92-1391 (20)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 92-1391 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

(تحلیل اینکه سیره های عقلائی همه نکته دار هست و تعبدی نیست و اینکه گاهی نکته روی خودش هست و روی یک امر ذاتی هست و گاهی روی یک ملازم خارجی اش هست که خارج از ذاتش هست ... و اینکه در اینجا هم اصالة الصحة در فعل غیر هم قطعا نکته دار هست. نمیشود بی نکته باشد.)

ارسال سوال