فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 90-1389 » خارج فقه 90-1389 (62)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 90-1389 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

(حاج آقا حفظه الله توضیحاتی دادند در مورد مطالبی که در بحث میراث مکتوب داده اند مفصلا.)

یکی از آثار جانبی کار فهرستی این است که میفهمیم که مثلا این حدیثی که در کافی است تا کی شفاهی بوده است و از کی کتبی شده است...گاهی اوقات شیخ و نجاشی هر دو کتابی را ذکر میکنند و اختلاف در طریق است... اینها را مثل مرحوم استاد متعرض شده اند...به خلاف ذکر و عدم ذکر.شیخ هم نسبت به مرحوم نجاشی اتساد دارند که نجاشی رحمه الله نداشته اند. این نادر است ولی هست.

محمد بن علی شاذان قزوینی هم از مشایخ منحصر به فرد مرحوم نجاشی است.نجاشی در زمان وفات ابو المفضل شیبانی 15 ساله بوده اند. یعنی بعد او حدود 63 سال زنده بوده اند...

حکید بن زید 310 فوت میشود... ایشان و ابن عقده از جمله  حلقه های ارتباطی به بغداد هستند.

ئر من لا یحضر فقط یک روایت از حمید دیده ام دارد...مرحوم کلینی زیاد دارد...

در مرود حمید:

339 - حميد بن زياد بن حماد

  • بن حماد بن زياد هوار الدهقان أبو القاسم كوفي سكن سورا و انتقل إلى نينوى قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السلام كان ثقة واقفا وجها فيهم. سمع الكتب و صنف كتاب الجامع في أنواع الشرائع كتاب الخمس كتاب الدعاء كتاب الرجال كتاب من روى عن الصادق [عليه السلام‏] كتاب الفرائض كتاب الدلائل كتاب ذم من خالف الحق و أهله كتاب فضل العلم و العلماء كتاب الثلاث و الأربع كتاب النوادر و هو كتاب كبير. أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال: حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: قرأت على حميد بن زياد كتابه كتاب الدعاء. و أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان(از بزوفری های نا شناس) عن حميد بكتبه. قال أبو المفضل الشيباني: أجازنا سنة عشر و ثلاثمائة(این تاریخ شبهه انگیز است ... زیرا حمید در این سال فوت شده است و ابوالمفضل شیبانی سنش13 بوده است...البته او میگوید که من 9 سالگی شروع به طلب حدی کردم. البته انصافا مشکل است که بجه 13 ساله اجازه تمام کتب مثل حمید را بگیرد خیلی بعیداست..). و قال أبو الحسن علي بن حاتم: لقيته سنة ست و ثلاثمائة و سمعت منه كتابه (كتاب) الرجال قراءة و أجاز لنا كتبه. و مات حميد سنة عشر و ثلاثمائة.                        

مشکل در ایجا این است که همین سند اینجا در محمد بن مسلم است.

ایشان کتاب الدعاء را خوانده...چه طور اینجا کتاب دیگری را دارند؟

پس حسین بزوفری همه کتابها را خوانده است .... احمد بزوفری فقط یک کتاب را...

این یک تهافتی در بین کلمات مرحوم نجاشی شو یاد اینجا سقطی داشته باشد ...مثلا ایشان گفته اند قرأت علیه کتاب الدعاء و اجازنا ببقیة کتبه... این کار متعارفی بوده است...گاهی از 200 کتاب یک صفحه میخوانده است که قرأت بفلان صفحة فلان من کتاب فلان و اجازنی ببقیة کتبه.مثلا در باقی عبارت دیدید که کتاب الرجال قرائة و اجاز لنا کتبه....

ممکن هم هست که بزوفری ها را جا به جا کرده باشند که این از شأن ایشان بسیار بعید است... ممکن هم هست بهش گفته باشند من این کتاب محمد بن مسلم را من به این طریق از کتابش نقل میکنم... این هم ممکن است.

ارسال سوال