فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

طرحی جدید برای مساله تصویر

طرحی جدید برای مسألة تصویر
آنچه ما در اینجا می‌خواهیم متعرض آن شویم این است که از مجموع روایات تصویر چه نتیجه‌ای به دست می‌آید: آیا هدف اساسی این بوده که کلاً تصویر برداشته شود؛ چنانچه هم عده‌ای از فقهای ما چنین فهمیده‌اند و هم فقهای اهل سنت یا این که این مسأله جبنة ثانوی داشته است مثلاً در آن زمان عکس پادشاه ایران را در خانه آویزان کرده بودند که هم قیمت آن تصویرها مطرح بوده و هم نفی و هم اثبات آن‌ها بعد سیاسی داشته است و پیامبر ص با تأثیر پادشاه ایران با حجاز مخالف بوده‌اند، که این موضوع در مورد دراهم هم مطرح بوده که تصاویر پادشاهان روی آن ضرب شده بود. همچنین موضوع اصنام بوده که شارع مقدس با آن مخالفت شدید داشته است، اما عروسک‌هایی که بچه‌ها با آن بازی می‌کنند هیچ بار خاصی ندارد. پس آیا نظر پیامبر اکرم ص به دایره خاصی بوده است یا ناظر به همة انواع آن بوده است؟

این احتمال بیشتر به ذهن می‌آید که وقتی ما روایات تصویر از پیامبر اکرم ص را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که این نهی به السنة مختلف صادر شده است و به نظر من باید تصویری درست داده شود که چرا تشدیدهایی که از پیامبر ص هست در لسان ائمه ع نیست آیا به این جهت نبوده که اهداف اصلی از روایات تصویر محقق شده و در زمان امام صادق ع دیگر بحث بت و صنم اصلاً مطرح نبوده و جنبه‌های سیاسی آن هم مطرح نبوده است چنانچه پادشاهان بنی امیه مثل شاهان ایرانی رو به تصویر نیاوردند ین مسأله تصویر در بنی امیه مثل شاهان ایرانی بعد سیاسی پیدا نکرد و حتی معاویه و عبدالملک که حدود 90 سال سر کار بودند (مدتی بنی امیه و مدتی بنی مروان بودند) شما عکس این پادشاهان را نمی‌بینید و این مسألة اقتنا و تصویر نبود و لذا گفتیم که عمر در بیت المقدس به خاطر تصاویر عجم دعوت یکی از اعیان را نپذیرفت؟ پس جلو این موضوع گرفته شده بود. مجموعة در مورد تصویر روی سکه‌ها هم سکه‌هایی که من دیده‌ام تا سال 500 در هیچ یک از سکه‌های دنیای اسلام عکس پادشاه یا خلیفه نیست سکه‌های اسلامی اصلاً تصویر ندارد بنابراین احتمال دارد این سه پدیده قرن‌ها در دنیای اسلام به خاطر تأکیدی که بر مسألة تصویر بود وجود نداشت و اگر چیزهایی پیدا شد چیزهای خیلی پیش پا افتاده بود که بچه‌ها مثلاً با آن بازی می‌کردند یا پرنده‌ای. پس بگوییم آنچه حرام است عناوین دیگری است که پیش می‌آید. این یک طرح مسأله. حال به عهد انتقال نصوص از فتاوا و اقوال اصحاب برویم.