فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

اشاره به آیات مساله

اشاره‌ای به آیات مسأله
دربارة این مسأله چند بحث باید مطرح کنیم: یک بحث قرآنی، یک بحث سنت و یک بحث روایات معصومین و یک بحث فتاوای علما. در قرآن کریم راجع به تماثیل یک آیه داریم که جنیان برای حضرت سلیمان تماثیل درست می‌کردند: «یعملون له ما یشاء ... و جفان کالجواب» (سبأ: 13). ظاهر این آیة مبارکه ترخیص است که حضرت سلیمان با این که پیامبری از پیامبران الهی بود ترخیص داده بود که برایش تمثال درست کنند، لکن در روایات آمده که مراد از تماثیل، تماثیل حیوان نیست بلکه تمثال شجر است. آیة «ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون» (انبیاء: 52) هم در قرآن آمده که مراد از تمثال در آن بت است. بحثی که الآن مطرح می‌کنیم از روایات اهل بیت ع است بعد به سنت پیامبر ص و مباحث قرآنی و فتاوا برمی‌گردیم.

در سابق بحث‌های راجع به تصویر بحث‌های محدودی بود (که تصویر یا ذی روح است یا غیر ذی روح) به لحاظ حکم هم (وجود صورت در خانه، خرید و فروش آن، نماز خواندن با لباسی که در آن تصویر است) مطرح بود. موضوع نقش‌های برجسته در زمان قدیم هم بود؛ مثلاً روی دیوار یا چوب نقش برجستة شیر را درست می‌کردند. در زمان ما تصویر با دوربین، فیلم‌های کارتونی هم به آن افزوده شده است. در مسألة تصویر من حیث مجموع دو رأی متضاد هست: یک رأی حتی عکس گرفتن را هم حرام می‌دانند در زمان ما مثل طالبان و عده‌ای از وهابیان مثل بن باز، و طرف مقابل که تمام اقسام آن را جایز و مکروه می‌دانند و ما بینهما اقوال. برای این که بحث روشن‌تر شود وارد تحلیل روایات خودمان می‌شویم.