فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

تفسیر سنت های محرمه

تفسیر سنت‌های محرمه
سنت گاهی در واجب و مستحب است و گاهی در محرم و مکروه. علت این که در اصول ما بحث سنت مطرح نشده عللی دارد که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد. برای سنن محرمه دو تفسیر هست: 1. جایی پیامبر ص عملی را محرم می‌کند به خاطر عدم ترک فریضة الهی مثل این که مقدمات خمر را هم به خاطر حرمت حرمت خمر حرام کرده‌اند. 2. جایی که پیامبر ص یک مصداق خفی فریضة الهی را بیان می‌کنند مثلاً فرموده‌اند: الفقاع خمر استصغره الناس: فقاع همان خمر است ولی مردم نسبت به آن کوتاهی کرده‌اند، یا مثلاً فرموده‌اند: کل قرض یجر منفعة فهو ربا. در کتب متعارف حوزه مثل جواهر خیلی از این ضابطه استفاده نشده است در عده‌ای از روایات از این قاعده استفاده شده است و در آن فواید بسیار دارد.

در ما نحن فیه هم می‌توان این بحث را مطرح کرد که روایات سنت آیا شارح کتاب است یا این که متفاوت است و یکی به کتاب حرام شده است و یکی به کتاب و نظر مقدمة برای غض از نظر است یا یک فرد خفی از غض من البصر است.