فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

خلاصه ی دیدگاه شیخ انصاری

تزیین الرجل، 
خلاصة دیدگاه شیخ انصاری
بحث دربارة محرماتی بود که مرحوم شیخ مطرح کرده بودند که این‌ها حرام هستند و چون حرامند اکتساب به آن‌ها جایز نیست و مسائلی را در محرمات آورده‌اند به ترتیب حروف هجایی. و در حرف تاء عنوان تزیین الرجل را قرار داده‌اند و در ذیل این عنوان سه عنوان را مطرح کرده‌اند یکی حریر، دیگری ذهب و سومی تشبه الرجال بالنساء و بالعکس. راجع به حکم اول و دوم یعنی تزیین به حریر و ذهب شیخ اشکالی نکرده‌اند اما حکم سوم را که تشبه بود اشکال می‌کنند: «و اعترف غير واحد بعدم العثور على دليلٍ لهذا الحكم عدا النبويّ المشهور، المحكي عن الكافي و العلل: «لعن اللّه المتشبّهين من‌« ظاهرش از حکم تشبه است. روایت کافی را که گذشت در آن اشکال می‌کنند که دلالت نمی‌کند.[1]

بعد روایت سماعه را می‌پذیرند چون سندش معتبر است که مطابق آن روایت تشبه را شامل لباس هم می‌داند. حرمت را در لباس قبول نمی‌کند کراهت را قبول می‌کند. در نهایت شیخ مسأله را به احتیاط وجوبی ختم می‌کند. این مباحث چون گذشت خلاصة بحث این شد که مرحوم شیخ تزیین را در سه مورد حرام گرفته‌اند.


[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 173‌.