فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

فروع و جوانب مسأله لبس حریر

تزیین الرجل 
فروع و جوانب مسألة لبس حریر
گفتیم که لبس و الباس و تزیین و تزین، این چهار عنوان همه حرام است. عنوان دیگری هم که وجود دارد تشبه الرجال بالنساء است که نسبت آن و لبس عموم و خصوص من وجه است.

حرمت لبس حریر

روایات فریقین متظافر است از رسول خدا به اسانید و متون مختلف که رسول خدا حریر را بر مرد حرام کردند و بر زن جایز دانستند. در تفسیر آیة «و لباسهم فیها حریر» در عده‌ای از روایات تأکید شده است که مؤمنان در دنیا، لباسشان در آخرت حریر است و کسانی که مؤمن نیستند در دنیا لباسشان حریر و در آخرت آتش است.[1]

جواز لبس حریر در حال ضرورت

همچنین گفتیم که در کتاب صدوق فقط برای عبد الرحمن بن عوف جواز لبس حریر آمده است اما در مصادر اهل سنت آمده است که پیامبر به زبیر و عبد الرحمن بن عوف اجازه دادند که لباس حریر بپوشند و به هر حال در حال ضرورت پوشیدن آن جایز است. غیر از دلیل خاص بر جواز پوشیدن حریر در هنگام ضرورت برخی ادلة عام نیز بر جواز آن دلالت دارد مثل روایت «و کل شیء اضطر الیه ابن آدم فقد أحله الله» که روایت سندش صحیح و معروف به صحیحة فضلا است، سند محاسن بهتر از سند کافی است.

مسألة لبس حریر غیر محض

دربارة حریر مسائل مختلفی مطرح شد یک مسألة که در میان صحابه مطرح شد این بود که اگر تمام لباس حریر نباشد بلکه فقط حشو آن یا کنارة آن حریر باشد یا خط خط میان آن حریر باشد جایز است یا خیر؟ همچنین مفهوم حریر روشن بود و در آن اختلافی نبود که بافتة کرم ابریشم است، اما عناوین دیگری غیر از حریر مطرح شد مثل خز و دیباج بود که خیلی لطیف و مثل ابریشم بود ولی ابریشم نبود. برخی با قیاس و تنقیح موضوع آن را تحریم می‌کردند یا مثل عمر تحت عنوان لباس اعاجم از آن نهی کرد. بحث دیگر تفاوت میان ساتر و غیر ساتر و ما لا تتم الصلاة فیه و ما تتم بود. بحث دیگر التحاف به حریر (استفاده از حریر به عنوان لحاف) بود.

اصل اختلاف بر سر این بود که برخی عناوین در روایات داریم و برخی عناوین دیگر درست شد که در روایات نیامده بود و تفریعات بسیاری از آن پدید آمد. در فقه ما تفریعات این مسأله کمتر است؛ شاید یک علتش این بوده که وقتی ائمه گفته‌اند افتراش جایز است و لبس حرام است؛ فقهای ما چنین فهمیده‌اند که آنچه که لبس بر آن صدق می‌کند حرام و عناوین دیگر جایز است. در مجموعة روایاتی که از رسول خدا ص داریم چه در شیعه و چه در اهل سنت نماز در حریر وارد نشده است. عده‌ای از فقها قاعده‌ای درست کرده‌اند که هرجا لبس جایز شد مثل حال حرب، به ملازمه نماز در آن هم جایز است. عده‌ای هم بر این مسأله اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این دو با هم تلازم ندارد و مثلاً وقتی می‌خواهد در حال حرب نماز بخواند لباس را درآورد.

ابواب روایی مرتبط به مسأله

روایات این مسأله متأسفانه در باب واحد نیامده است؛ مثلاً برخی از مسائل در کتاب الزی و التجمل آمده است. عده‌ای از اصحاب ما همة روایات حریر را در یک باب جمع کرده‌اند ولی صاحب وسائل این روایات را دسته‌بندی کرده است و این برای مراجعه مخصوصاً مراجعة فقه بهتر است. روایات حریر در وسائل در چهار باب آمده است؛ باب 11 ابواب لباس مصلی اول بحث نماز در حریر، باب 12 لبس حریر در باب 13 حریر غیر محض، باب 14 ما لا تتم الصلاة فیه منفرداً چه حکمی دارد؟ (مثل کلاه و جوراب و کمربند) روایات این باب خیلی متعارض است و حتی صاحب وسائل هم در آن گیر کرده است و باب 15 باب افتراش الحریر.


[1]. [روایاتی با این مضمون پیدا نکردیم شاید نظر استاد به روایتی دربارة اسامة بن زید باشد که در آن دربارة لبس حریر چنین آمده است: «إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» رک: الكافي، ج6، ص453، باب لبس الحرير و الديباج، ح2؛ وسائل‏الشيعة، ج4، ص379، 16- باب جواز لبس النساء الحرير المحض؛ مكارم‏الأخلاق، ص108.]