فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

روایات مساله

روایات مسأله
در جامع الأحادیث، ج4، ابواب لباس مصلی. در باب 6 نماز در حریر را متعرض شده‌اند و در باب 7 پوشیدن آن را. که البته اگر برعکس آن عمل می‌کردند بهتر بود؛ یعنی اول خود پوشیدن حریر را مطرح می‌کردند و بعد نماز در حریر را.

به لحاظ روایت سه بحث را نگاه می‌کنیم: باب لبس حریر، باب لبس ذهب و باب تشبه رجال به نساء ولو بالعکس.

نحوة چینش روایات ابواب کتب حدیثی

دربارة ترتیب و منهج ذکر روایات در یک باب که چگونه باید باشد، چند دیدگاه در میان علمای شیعه وجود دارد:

1. طریقة صاحب وسائل که روایات را به ترتیب الاصح فالاصح را می‌آورد. این طریقه را میرداماد در رواشح به کافی هم نسبت داده است، ولی حق این است که در کافی اینطور نیست؛ چون خود کلینی تصریح به این مطلب ندارد و با مراجعه به روایات ابواب کتاب کافی هم می‌بینیم که گاهی ایشان روایات اصح را آخر باب آورده است.

2. طریقة مرحوم مجلسی در بحار که هیچ نکتة خاصی ندارد و روایات ابواب ایشان ترتیب خاصی ندارد، ایشان قائل به ربط نبوده‌اند!

3. مرحوم بحرانی در عوالم، مراعات تاریخی ائمه را کرده است و به ترتیب ائمه روایات را آورده است.

4. یک دیدگاه هم دیدگاه آقای بروجردی است که تا حدودی در اوایل جامع الأحادیث مراعات شده است و آن این که در یک باب واحد روایات را دسته‌بندی کنیم و هر دسته از روایات را با هم بیاوریم؛ مثلاً روایاتی که دال بر حرمت است یک دسته کنیم، روایات کراهت را یک دسته، و روایات مقید هم یک دسته بیاید و کاری به معصوم و امام و تاریخ روایت نداشته باشیم. این روش بد نیست؛ چون از زاویة فقهی روایات باب دسته‌بندی می‌شود.

5. به نظر ما در مجموع اگر دسته‌بندی روایات باب از زاویة تاریخی صورت گیرد ظرافت‌های خاص خودش را دارد.