فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

نسبت تزین و تزیین و لبس والباس

نسبت تزین و تزیین و لبس و الباس
یکی از دوستان تذکر دادند که عبارت ارشاد تزین است و تذکر ایشان هم درست است، اما ما باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا تزیین یا الباس حرام است یا خیر، و به فرض حرمت، این حرمت از باب حرام فی نفسه است یا از باب اعانه بر اثم؟

اتحاد عنوان لبس و تزین

ما دنبال تعدد عنوان هستیم. نمی‌توانیم بگوییم لبس یک عنوان است و تزین یک عنوان؛ چون تزین و لبس یکی است. آیا رابطة بین لبس و الباس مثل رابطة پوشیدن و فروش حریر است یا به شکل دیگری است؟

به نظر ما نسبت لبس و الباس مثل نسبت ایجاد و وجود یا مثل نسبت کسر و انکسار است چنان‌که می‌گوییم: کسرت الکوز فانکسر. نمی‌توان حکم لبس و الباس را از هم جدا کرد مثل فروش حریر نیست. اگر دلیل داشتیم که یحرم لبس الحریر از همان دلیل فهمیده می‌شود که الباس حریر هم حرام است. حق این است که اگر تزین به حریر حرام شد تزیین هم به همان دلیل حرام است همان دلیلی که می‌گوید: تزین حرام است تزیین را هم حرام می‌داند.