فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه

المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يحرم عليه
تزیین الرجل بما یحرم علیه، 
یادآوری جایگاه مسأله در فقه
مسألة دوم از نوع رابع، مسألة تزیین الرجل بما یحرم علیه است. از زمان شیخ طوسی در مبسوط مکاسب محرمه مقداری منظم شد ولی از زمان صاحب شرایع بیشتر منظم شد؛ ایشان مکاسب را پنج بخش کردند: 1. لا یجوز بیع النجس،... 4. لا یجوز اخذ الأجره علی الحرام فی نفسه. این مسأله از همین قسم چهارم است. مثل پوشیدن حریر و ذهب و لباس‌های خاص زنانه برای مرد. متعارف این است که لباس‌های خاص را تحت عنوان «تشبه الرجل بالمرأة» ذکر می‌کنند؛ چون یک روایت از پیامبر ص نقل شده است که : لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء... و عنوان لبس حریر را نیز از باب تشبه مرد به زن دانسته‌اند؛ چون لبس حریر لباس خاص زنان است. مرحوم شیخ عکس این شیوه عمل کرده‌اند. عده‌ای هم دو عنوان درست کرده‌اند:‌ «تزیین الرجل بما یحرم علیه» و «تشبه الرجل بالمرأة».