فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

تلقی این مسأله در فقه فرق شیعی

تلقی این مسأله در فقه فرق شیعی
در تلقی فقه شیعه آن که الآن در کتب اربعة خودمان مثل کافی با قطع نظر از اسناد داریم وصل الشعر بالشعر است. بین کلینی و صدوق قاضی نعمان صاحب دعائم اسماعیلی است. در کتاب دعائم این مسأله کلاً نیامده و حتی عنوان تدلیس هم نیامده است. قاضی نعمان این چهار عنوان را کلاً حذف کرده است. این در فقه اسماعلیه.

اما در فقه زیدیه در کتاب الأحکام که کتاب اساسی زیدیه است در می‌گوید:

لا بأس أن تصل المرأة فی شعرها شعرا او صوفا[1] من شعر الغنم اما شعر الناس فلا یحل لها أن تصله بشیء من شعرها و فی الواصلة شعرها بشعر الناس ما یروی عن رسول الله صلی الله علی و علی آله و سلم أنه لعن الواصلة و الموتصلة[2]

این همان فتوای مشهور اهل سنت است.[3] پس ایشان هم مطلقا قائل به حرمت وصل شعر است و تدلیس در آن مطرح نیست. در جای دیگر به مناسبتی در عده‌ای از افعال و احوال یک عده‌ای از کارهای خوب و محرمات را آورده است در آنجا چنین می‌گوید:

قال یحیی بن الحسین ملعون من تشبه بالرجال من النساء فی حال من الحال و من تشبه بالنساء من الرجال و فی ذلک ما بلغنا عن رسول الله ص أنه لعن الراکبة و المرکوبه[4] و قال لا یدخل الجنة الفحلة من النساء و لعن الله و ملائکتة من أتی رجلا أو بهمیة ... و لعن رسول الله ص الواصلة و الموتصلة و الواشمة و الموتشمة من غیر دواء[5] و النامصة و المنتمصة.[6]

پس مجموعا در کتاب یحیی بن حسین از چهار عنوان سه عنوان آمده است. وشر یعنی دندان‌تیز کردن نیامده است.

این از وضع فرق شیعه در این مسأله بود.


[1]. صوفا أو شعرا باید درست باشد.

[2]. الاحکام، ج 2، ص414، کتاب اللباس، چاپ جدید.

[3]. عده‌ای از علمای شیعه معتقدند که فتاوای زیدی مشابه حنفی‌ها هست، همینطور هم هست و عده‌ای از فتاوایشان موافق با اهل سنت است.

[4]. در اینجا تشبه را به معنای عمل گرفته است.

[5]. این در متون دیگر هم هست که اگر جنبة دارویی داشته باشد اشکال ندارد.

[6]. الاحکام، ج2، ص531.