دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

مصلحت_سلوکی

امثال مرحوم نایینی اشکالی مشترک‌الورود بر «مصلحت سلوکی» مرحوم شیخ دارند، که سلوک (مثل خوردن گوشت خرگوش به خاطر روایت) و مسلوک (همان خوردن گوشت خرگوش) دو چیز نیستند که یکی مفسده و دیگری مصلحت داشته باشد.
 ما مصلحت سلوکی را بر این اساس تفسیر کردیم که مصلحت سلوکی اثری است که بر هیئت اجتماعی بار می‌شود. چون برخی هیئت فردی و اجتماعی را جدا از هم می‌دانند و برخی هم مثلاً معتقدند هیئت اجتماعی انتزاعی صرف است، ولی ما برای هر کدام نظم و مصلحتی جدای از دیگری در نظر می‌گیریم. مثل آجر و دیوار، که طبق تصور سوم هم باید آجرهای خوب انتخاب کرد و هم هیئت اجتماعی منظمی به آنها داد.
حجیت مال قانون و قانون هم مال جامعه است. جامعه، غیر از افراد، هیئت اجتماعی (و مصالحی مربوط به آن مثل آرامش و سهولت و تسهیل) هم دارد. ممکن است خبر در 10% موارد مخالف واقع باشد. مثل این می‌شود که دیوار را خوب چیده‌اید، ولی چند آجر خراب هم لابه‌لایشان بوده. مراد شیخ این هیئت اجتماعی است. خود هیئت اجتماعی مصلحت دارد و خود آجر مثل مصلحت مسلوک است که مربوط به آحاد است. هیئت اجتماعی مصالح و ضوابط خود را دارد.
پس اشکال به شیخ به خاطر آن است که غالباً برای هیئت اجتماعی ارزشی قائل نیستند، اما به تعبیر شیخ مصلحتِ فوت‌شده به مصالح اجتماعی و امثال آن تدارک می‌شود؛ مثلاً دیگر لازم نیست همه بروند از امام (ع) سؤال کنند. شیعه و سنی نوشته‌اند که پیامبر (ص) نمایندگانی به اطراف می‌فرستادند. خب، اگر این کار نبود همه باید خودشان می‌آمدند مدینه و سؤال می‌کردند. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج اصول فقه 1۳۹۷/۱۰/۱۲ )
#اصول
#امارات
#شیخ_انصاری
#مصلحت_سلوکی
#معنای_مصلحت_سلوکی
#اشکال_به_مصلحت_سلوکی
#دفاع_از_مصلحت_سلوکی

ارسال سوال