دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

واژه اصل در روایات

واژه_اصل_در_روایات

جامع_بزنطی

مستطرفات

روایت سوم
۳- علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع

 این روایت را که عده‌ای او را صحیحه بزنطی می‌دانند در واقع سند واضحی ندارد و از مستطرفات ابن ادریس گرفته شده است که ایشان بسیار در علم حدیث ضعیف بوده اند و اشتباهات فاحشی دارند
 ۱ این کتاب به صورت وجاده به ایشان رسیده است
 ایشان از جامع بزنطی نقل کرده‌اند که شواهد نشان می‌دهد آن کتاب جامع بزنطی نیست و ایشان اشتباه متوجه شده‌اند
جامع یعنی مجموعه احتمالا روی نسخه ای که در دست ابن ادریس بوده است نوشته بوده جامع و ایشان گمان کرده اند که جامع بزنطی است
 حال اینکه در اول کتاب از علی بن جعفر نقل می کند در حالی که بزنطی اصلا از روات علی بن جعفر نیست
 این جامع را نمی توانیم تشخیص بدهیم که از چه کسی است

 در اوائل مرحوم خویی هم به روایات مستطرفات اعتماد می کردند و در مصباح الفقاهة تعبیر به صحیحه می‌کنند اما این اواخر فقط به نقل از کتاب نوادر المصنفین ایشان اعتماد می کردند که خود ابن ادریس فرموده است این کتاب به خط جدم شیخ طوسی در نزد من است

در جایی از مستطرفات مرحوم ابن ادریس می نویسد (و من ذلک ما استطرفناه من کتاب ابان بن تغلب ،صاحب الباقر و الصادق علیهما السلام)
 بعد روایت نقل می‌کند با دو واسطه از امام رضا علیه السلام.
 این مقدار اشتباه مبتذل است خودش مینویسد صاحب الباقر و صادق علیهما السلام و بعد با دو واسطه از امام رضا علیه السلام روایت نقل می کند وقتی ابان فوت کرد امام رضا علیه السلام هنوز به دنیا نیامده بودند ۶ سال قبل از ولادت امام رضا علیه السلام ابان فوت کرد کسی که بخواهد با دو واسطه از امام رضا علیه السلام نقل کند باید در حدود سالهای ۲۵۰ باشد ظاهراً آنچه که ما احتمال می‌دهیم این است که پشت نسخه نوشته بوده ابان و ایشان گمان کرده اند ابان بن تغلب است ولی منظور از ابان در اینجا ابان بن محمد سِندی است
 که پیش ما به ابان بن محمد بزّاز بجلی( سندی بن محمد) معروف است که از مشایخ حمیری است و در قرب الاسناد هم از ایشان نقل می کند

ارسال سوال