دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

توضیحاتی در مورد واژه( اصل)

اصل

مصنَّف

توضیحاتی در مورد واژه( اصل)

 کلمه اصل از چه زمانی وارد فرهنگ اسلامی شد
 در روایات ما آنچه که به عنوان یک قانون کلی استعمال شده است کلمه باب است 
قال امیر المومنین علیه السلام :علمنی رسول الله الف باب ینفتح من کل باب الف باب
 یک میلیون اصل و قاعده کلی پیغمبر اکرم به امیرالمومنین صلوات الله علیهما آموختند مجموع فروعات فقهی جواهر ۶۳ هزار تا هست که شده ۴۳ جلد حال ببینید یک میلیون اصل و قاعده کلی،نه فرع فقهی یعنی چه

 روایاتی که در آن تعبیر به اصل آمده است
۱- انما هی اصول علم نرثها کابر عن کابر
 این اصل همان قواعد کلی است

 این روایات را مرحوم بروجردی در مقدمه جامع الاحادیث در باب حجیت فتوی الائمه علیهم السلام آورده اند
 البته به نظر ما عنوان باب مناسب نیست

 روایت دوم روایت عمار ساباطی است

۲- من کان علی یقین فاصابه الشک فلیمض علی یقینه ،قلت هذا اصل قال: نعم

هذا اصل: یعنی این یک قاعده است یا خیر

ارسال سوال