دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

تبیین فهرستی

تبیین_فهرستی

اشکال و جواب

بعضی از بزرگوارانی که با تحلیل فهرستی آشنایی ندارند گاها این اشکال را میکنند که تحلیل فهرستی یعنی بررسی نسخه ها و این در زمان ما امری غیر معقول است چون نسخه ای باقی نمانده است که ما به بررسی آن بپردازیم و بررسی کاغذ پاره هایی که احیانا باقی مانده است نمیتواند کمکی به ما کند 


پاسخ

تحلیل فهرستی به معنای بررسی خود نسخه ها و آثار به جا مانده از آن ها نیست بلکه

ارسال سوال