دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

فرق برخورد نجاشی و شیخ طوسی با فهارس.

#تحلیل_فهرستی۳

#طریق_نجاشی_و_شیخ_طوسی_به_ابن_بطه

#فرق_برخورد_نجاشی_و_شیخ_با_فهارس


فرق برخورد نجاشی و شیخ طوسی با فهارس.

کتاب شیخ طوسی از این جهت که مصدر کارش مشخص هست خوب است اما بین نقل هایی که خودش اعتماد کرده با غیرش وجه تمایزی ندارد اما نجاشی در این قسمت بسیار دقیق عمل کرده است و جاهایی را که اعتماد کرده می‌گوید حدثنا و جایی را که اعتماد ندارد می گوید قال یا ذکر 
 مثلاً در مورد فهرست ابن بطه که در اختیار شیخ و نجاشی بوده است حدود ۱۱۰ مورد یا بیشتر در فهرست شیخ از همین کتاب ابن بطه است و از نسخه ابوالمفضل شیبانی است که ضعیف است 
خود ابن بطه ضعیف ،کتاب هم ضعیف، طریق هم ضعیف است
 اما نجاشی در نقل از ابن بطه بسیار ظریف عمل کرده است مثلا خیلی از موارد را اصلا قبول نکرده است مثل جاهایی که شیخ از ابن بطه نقل کرده و کتابی را نسبت داده است اما نجاشی اعتماد نکرده ،که حدود ۷۰ یا ۸۰ مورد است
در بعضی از موارد که اعتماد کرده، می گوید فلانی له کتاب حدثنا به فلان عن فلان عن ابن بطه
 و در بعضی جاها فقط می گوید قال ابن بطه له کتاب        

بر خلاف برخورد مرحوم شیخ در نقل از ابن بطه که فقط یک نوع برخورد دارد مرحوم نجاشی سه برخورد دارد

 مرحوم نجاشی دو طریق به ابن بطه دارد
۱- ابو المفضل شیبانی که یک واسطه است و قرب اسناد دارد
 ایشان از ابوالمفضل اجازه دارد چون متولد بغداد بوده است و در سفری که ابو المفضل به بغداد داشته است از ایشان اجازه گرفته است ولی شیخ چون در آن زمان ساکن بغداد نبوده است اجازه ندارد و می گوید اخبرنا جماعة من اصحابنا عن ابی المفضل
  نجاشی با اینکه اجازه دارد اما 
خودش به ابو المفضل اعتماد ندارد
 ۲-و یک طریق دیگر هم دارد که با دو واسطه است
 ولی اعتماد کرده و می‌گوید حدثنا اما نسبت به ابو المفضل می گوید قال

ارسال سوال