دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

درجات حدیث حدیث رفع یکتب و لا یحتج به

درجات_حدیث

حدیث_رفع 

یکتب_و_لا_یحتج_به


 بحثی مهم در مورد میزان اعتبار و ارزش احادیث 

گاهی می‌گفتند یک حدیث -یکتب و یحتج به- گاهی می‌گفتند یُکتب حدیثه و لا یُحتج به،و یا  یکتب حدیثه شاهدا ،لا یکتب الا علی جهة التعجب،لا استحل لکم ان تروی عنی 
 این مطلب در میان اهل سنت کاملا متعارف بوده است و در میان علمای ما این اصطلاح نیست لکن این مطلب عرف دقیق علمی است که یکتب و لا یحتج به

 مثل مسند احمد که پسرش استدراک دارد و اضافات دارد
 روایاتی که پسرش استدراک دارد عن ابیه هست از خود احمد ولی خود احمد که این روایات را به پسرش گفته در کتابش نیاورده است
 پدر قبول نداشته ولی عبدالله پسرش به عنوان زیادات آورده است
در حدیث رفع
 ما قبول می کنیم که احمد جزو مشایخ اجازه است و ثقه هم است اما میراث هایی را که نقل کرده است در حد احتجاج نیست اما در حد کتابت هست
 در همین سعد بن عبدالله مرحوم شیخ عبارتی دارد قال ابن بابویه: الا کتاب المنتجبات فإنی لم اروها عن محمد بن الحسن (ابن الولید) الا اجزاءَ قرأتُها علیه و أعلَمتُ (علامت گذاشتم)علی أحادیث التی رواها محمد بن موسی الهمدانی و قد رویتُ عنه کلَّ ما فی المنتجبات مما أعرف طریقه من الرجال الثقات

 حال ممکن است احمد بن محمد بن یحیی العطار کل این کتاب را نقل کرده باشد و آثاری را نقل کرده که مرحوم صدوق قبول نداشته مثل همین جا که علامت گذاشته است 
مرحوم صدوق نقل نمی کند و از طرفی استادش احمد نقل می‌کند و مرحوم صدوق از طریق احمد نقل می‌کند اما یُکتب و لا یُحتج به ،در حد کتابت است ولی در حد احتجاج نیست دلیل این مطلب این است که خود مرحوم صدوق این حدیث را در کتاب فقیه که کتاب احتجاج ایشان است نیاورده است
 وثاقت احمد با یُکتب و لا یحتج به، تنافی ندارد 
مرحوم صدوق در دو کتاب خودش این روایت را آورده ولی در فقیه این روایت را نیاورده است و از طرفی در کتاب فقیه به این روایت نیاز داشته و روایتی مرسل را آورده ولی این روایت را نیاورده است مرحوم کلینی هم کتاب سعد را در اختیار داشته ولی این روایت را از ایشان نیاورده است
خلاصه از نقل احمد عطار صدوق متوجه شده است که این روایت در کتاب سعد بوده است و لذا نقل کرده است اما در حد احتجاج نیست

ارسال سوال