دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

حدیث رفع لتخرج الروایات عن حد المراسیل

حدیث_رفع 

لتخرج_الروایات_عن_حد_المراسیل


راه دیگری برای تصحیح روایت هست که معمولا آقایان متصدی نشدند و در عبارات قدماء این بوده است

 اینکه صدوق می گوید عن احمد عن سعد ،کتب سعد در واقع پیش صدوق بوده است و برای خروج از حد ارسال اسم احمد را آورده است
 احمد در اینجا فقط طریق است و ارزشی ندارد و از باب تبرک و تیمّن است
 و این مطلب را می‌توان از بعضی از عبارات قدما برداشت کرد 
یک عبارتی مرحوم شیخ طوسی در اول مشیخه دارد که شاید بتوان این مطلب را از آن استفاده کرد می گوید من احتیاج به اسم اشخاص ندارم اما اسم اینها را می آورم لتخرج الروایات عن المراسیل و تدخل فی المسانید
این عبارت نیاز به شرح مفصلی دارد اما در مثل مرحوم صدوق این مطلب فوق العاده بعید است

ارسال سوال