دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

تعویض_سند تعلیق_الاجازات_علی_الاسانید احمد_بن_محمد_بن_یحیی_العطار مشایخ_الاجازه

تعویض_سند

تعلیق_الاجازات_علی_الاسانید

احمد_بن_محمد_بن_یحیی_العطار 

مشایخ_الاجازه 


یکی از مشکلات اساسی روایت ،همان احمد بن محمد بن یحیی العطار است
 اینجا دوتا مسئله است
۱- آیا احمد ثقه است یا خیر اگر ثابت شود شیخ اجازه هست نیاز به توثیق ندارد ،شیخ اجازه اگر باشد ولو اینکه از أجلاء و در سطوح اول نباشد ولی به هر حال معتنی به است
 مرحوم نجاشی موارد زیادی را از طریق ایشان اجازه دارد از ابن شاذان قزوینی که نمیشناسیم و چهار مورد هم از حسین بن عبیدالله الغضایری دارد
 اگر ثابت شود ابن غضائری پدر ایشان را دیده است و از ایشان اجازه دارد خیلی مهم است ولی ابن غضائری به قم نیامده و شواهد بر اینکه احمد به بغداد رفته باشد بسیار کم و ضعیف است شیخ طوسی هم بیست و هفت مورد از طریق ایشان اجازه دارد به کتب.

 توثیق ایشان از این طریق بعید نیست بلکه خالی از قوت نیست

۲-نظریه تعویض
 با فرض عدم توثیق ولی روایت را قبول کنیم از طریق نظریه تعویض
 مرحوم صدوق گاهی از پدرش از سعد نقل می کند گاهی از ابن الولید از سعد و گاهی هم از احمد از سعد نقل می کند 
از طرفی مرحوم شیخ طوسی گفته است که صدوق اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، خب ما به جمیع کتب و روایاتش طریق داریم پس احمد را برداریم به جایش ابیه را بگذاریم یا ابن الولید بگذاریم

این کار را بعضی گفته‌اند تعویض یا تلفیق اما اصلاح رجالی اش تعلیق الاجازات علی الاسانید است یا ترکیب الاجازات علی الاسانید است

ما یک اجازه داریم و یک اسناد،
 اجازه طریقی است که به کتاب داریم، سند طریقی است که به روایت داریم. آنچه که در کتاب خصال میباشد اسناد است و آنچه در کتاب مرحوم شیخ آمده است اجازه است در تعویض ما باید اجازه را به جای سند بگذاریم
 بر فرض که معنای عبارت مرحوم شیخ طوسی از) اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته( این باشد که هر روایتی را که از سعد هست از طریق صدوق به ما رسیده 
اول کلام این است که مادامی که طریق صدوق به سعد ضعیف است چگونه اثبات کنیم این روایت سعد است؟
 ما با این طریق عام نمی‌توانیم اثبات کنیم که هم روایت از سعد است و هم صحیح است
 بله اگر اثبات شود که روایت از سعد است با این طریق عام می‌گوییم صحیح است
 ولی خود طریق عام نمی تواند هم اثبات کند که روایت از سعد است و هم صحیح است و این مطلب دور است

92/12/6

ارسال سوال